Zabytkowy park

POCZĄTEK WIOSNY!

ZABYTKOWY PARK

bindaż grabowy

Ogród w Rzucewie decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w  Gdańsku  został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 443 z dnia 04 stycznia 1972 roku.

W uzasadnieniu do decyzji czytamy:

„Pierwotny  ogród założony został w II połowie XVIII wieku w oparciu o wzory kompozycji barokowej. Z tego okresu pochodzą czterorzędowa 2,5km aleja lipowa prowadząca do Osłonina oraz odchodzące od niej promieniście w kierunku morza szpalery lipowy i grabowy, a w kierunku zachodnim aleja kasztanowców. W I poł.XIXw. równolegle z budową parku założono ogród krajobrazowy, nakładając na   założenia barokowe swobodny układ drzew oraz powiększając go o  przyległy teren północny z układem 3 stawów oraz o zalesiony teren południowy, gdzie około 1860 roku zbudowano kaplicę grobową.”

Opracowanie archiwalne z 1984 roku mgr inż. architekt Katarzyna Rozmarynowska

Od ostatnich lat XX wieku,  po przejęciu terenu w 1994 przez aktualnego właściciela – T. Marciniaka ogród jest regularnie porządkowany. Każdego roku powstają nowe rozwiązania zmieniające krajobraz.

- w 1997 roku powstaje przy wjeździe do pałacu klomb, na którym w 1999 roku zasadzony zostaje  formowany w kształt rozety żywopłot z bukszpanu

- w latach 2009 - 2012 roku zostają zasadzone  4 nowe tulipanowce – trzy przy prawym skrzydle pałacu, jeden przy alei kasztanowców przy lewym skrzydle pałacu

- w roku 2014 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje decyzję pozwalającą na budowę ogrodu kolekcyjnego hortensji na obszarze zespołu pałacowo – parkowego. Od tej chwili ogród pałacowy wzbogaca się o kolejne odmiany hortensji.

- w roku 2016 powstaje wzdłuż murów pałacu od strony południowo – zachodniej rabata kwiatowa w stylu angielskim z odmianami historycznych róż

- w roku 2017 wzdłuż tarasu kawiarni od strony północnej powstaje ogródek kwietno – ziołowy, z alejkami wytyczonymi przez cegły zachowane z rozbiórki zabudowań gospodarczych (zniszczonych)